Wat leer je bij ons op school?

"Op school leer je lezen, schrijven en rekenen"... Natuurlijk!
Maar een school is zoveel meer dan dat.
Een plaats waar...

  • ruimte is voor ontdekking en verwondering
  • we elkaar ontmoeten en samenwerken om mooie dingen op te bouwen
  • de mooiste vriendschappen ontstaan
  • elke uiting van creativiteit en elke poging tot initiatief enthousiast worden aangemoedigd
  • sport en spel vanzelfsprekend tot de dagelijkse gang van zaken behoren
  • aanvoelen en meevoelen geen holle woorden zijn
  • lichamelijk en geestelijk welzijn centraal staan
  • elk kind de kans krijgt om zijn/haar unieke karakter en talenten te ontwikkelen

Kortom, je MAG naar school... en je bent van harte welkom!


Wil je graag weten hoe het allemaal begint?
Ga dan even op bezoek bij onze kleutertjes.

Wil je meer weten over wat jij hier op school kunt beleven?
Neem gerust een kijkje in de klassen.