Praktische info en schoolreglement

 

Ons schoolreglement kunt u hier raadplegen via de website van onze scholengemeenschap KSTS: www.ksts.be .

Hieronder zetten we de belangrijkste praktische informatie op een rijtje.
Vindt u de gewenste informatie niet terug? Contacteer ons, wij helpen u graag verder.

Opmerking: voor algemene informatie over vrijetijdsbesteding, opvoedingsondersteuning, studieondersteuning en sociale of financile ondersteuning, verwijzen wij u naar de infofiches van de gemeente Temse.

inschrijven

U kunt uw kind inschrijven op ons secretariaat (lagere afdeling, Gelaagstraat 161) tijdens de openingsuren van de school (ISI-kaart of identiteitsbewijs van het kind meebrengen aub).
Meer informatie over de inschrijvingsmodaliteiten (leeftijd van uw kind, instapdata kleuters, infobrochure inschrijvingsbeleid basisonderwijs Temse, enz.) vindt u op onze inschrijvingspagina.

lestijden

's Voormiddags van 8.30 u tot 11.40 u
(woensdag tot 12.05 u)
's Namiddags van 13.05 u tot 15.25 u

toezicht

Op de speelplaats is er 's ochtends 15 minuten vr het begin van de lessen toezicht voorzien. De leerlingen van de lagere afdeling komen niet op de speelplaats vr 8.15 u.
's Middags gaat de schoolpoort weer open om 12.55 u.

eten en drinken

Kinderen die 's middags op school blijven eten, betalen 0,75 euro per beurt (tienbeurtenkaart = 7,5 euro, familiekaart voor veertig beurten = 30 euro). Deze bijdrage wordt gevraagd voor het gebruik van de ruimte, energie en middagtoezicht.
Maaltijden of drank in flesjes worden niet aangeboden door de school. De kinderen brengen zelf water mee in een herbruikbaar flesje of een drinkbus (enkel water is toegestaan).

voor- en naschoolse opvang

vzw De Woonboot verzorgt voor- en naschoolse opvang (inlichtingen: tel. 03/711 37 12 ; e-mail = bko.dewoonboot@temse.be). De kinderen worden door toezichters van deze opvangdienst naar school gebracht en afgehaald.
UREN:
=> Voorschools van 7.00 u tot 8.15 u
=> Naschools van 15.40 u tot 18.30 u
=> Woensdagnamiddag van 12.20 u tot 18.30 u
=> Vakantieperiodes van 7.00 u tot 18.30 u

zwemmen

De leerlingen van de lagere afdeling gaan gedurende 11 opeenvolgende weken op maandag zwemmen in het zwembad van Temse (vervoer met de bus). De zwembeurten worden aangerekend via de maximumfactuur.
De kleuters van de derde kleuterklas starten na de krokusvakantie met kleuterzwemmen.

schooluitstappen

Het is de bedoeling van de school dat alle leerlingen deelnemen aan de zogenaamde extra-muros-activiteiten (een- of meerdaagse schooluitstappen). Ouders die niet wensen dat hun kinderen deelnemen aan een extra-muros-activiteit, moeten deze weigering voorafgaand schriftelijk kenbaar maken aan de school. Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten moeten wel degelijk aanwezig zijn op school.

medicijngebruik op school

In verband met het gebruik van medicijnen gelden in onze scholengemeenschap duidelijke regels.
Een medicijnattest kunt u hier afdrukken.

behandeling van luizen

Op de website van Klasse vindt u een handig instructiefilmpje en nuttige tips: "Luizen uitroeien in 8 stappen".