Ook populair!

Wie kun je hier op school nog tegen het lijf lopen, behalve onze kinderen en hun eigen juf of meester? Wie draagt elke dag opnieuw zijn steentje bij tot de goede werking van onze school? Heel wat mensen... zoals je hier kunt lezen.

Extra zorg voor de kleintjes

Onze allerkleinste kleuters hebben vaak nog extra zorg en begeleiding nodig: jasjes aandoen, naar toilet gaan, koek openmaken: eenvoudige praktische handelingen die vanzelfsprekend zijn voor oudere kinderen, zijn voor hen nog een hele opgave. Gelukkig kan onze kinderverzorgster Nada een handje toesteken waar nodig. Zo kan de "kleuterroutine" vlot verlopen, wat het klasgebeuren alleen maar ten goede komt.

Van alle markten thuis

Wie zorgt ervoor dat klassen, gangen en refter netjes gepoetst zijn? Wie doet de afwas? Wie zet het papier buiten? Wie zorgt voor koffie tijdens de pauze? Bij wie kun je de sleutels van de zaal komen halen en wie controleert of de zaal na gebruik netjes werd opgeruimd? Wie zet de tafel klaar voor vergaderingen en wie ruimt naderhand alles op? Kortom, wie doet veel te veel om op te noemen? Op onze school kent iedereen het antwoord op deze vraag... Marianne! De school lijkt niet compleet als zij er niet is!
In onze kleuterafdeling zorgt Zahra ervoor dat alles netjes blijft.

Paperassen, paperassen

Misschien hebt u er nog niet bij stilgestaan, maar een school is een soort bedrijf op zich, met haar directie, personeel en leerlingen. Zij voert een personeelsadministratie, een leerlingenadministratie en een eigen boekhouding. Zij koopt materiaal en leermethodes aan, organiseert uitstappen, beheert schoolrekeningen, werft personeel aan. Daar komt een heleboel papierwerk bij kijken. Op het secretariaat houden Lieve, Farina en Helena zich bezig met de bureaucratische kantjes van het schoolleven: Lieve en Farina voor de school zelf, en Helena voor de scholengemeenschap waar onze school deel van uitmaakt.

Directie of duizendpoot?

Alles wat er op school gebeurt in goede banen leiden... het is een hele opgave! Elke dag opnieuw zet directeur Annemie Van Leugenhaege haar beste beentje voor om het waar te maken: degelijk onderwijs in toffe klassen en een gezellige omgeving waar iedereen zich thuis kan voelen.

 

Daar komen duizend-en-een dingen bij kijken: het schoolteam samenstellen, thuis zijn in de huidige onderwijswetgeving, leerkrachten ondersteunen, ouders informeren, erop toezien dat elke leerling de nodige zorg krijgt, bemiddelen bij conflicten, ervoor zorgen dat de communicatie tussen alle betrokkenen (schoolbestuur, leerkrachten, leerlingen, ouders, enz.) vlot verloopt, bestellingen doen, erover waken dat de schoolgebouwen in goede staat blijven, schoolfeesten organiseren, de boekhouding opvolgen, allerhande publicaties verzorgen, vergaderingen plannen en bijwonen... Maar ook: een lekkend dak herstellen, voetballen uit de dakgoot halen, een gevallen kind naar het ziekenhuis brengen, zieke leerkrachten (laten) vervangen, lokalen schilderen, snoeien, een nieuwe brievenbus kiezen, muziekinstallatie en belichting plaatsen bij optredens, verstopte lavabo's of toiletten herstellen, en ga zo maar door!