Leerlingenhoekje

In het leerlingenhoekje laten we de kinderen zelf aan het woord, of kun je dingen zien die zij zelf hebben gemaakt.

 
Kleuterklassen


SCHRIJFDANS


Muziekthema VULKAAN in schrijfdans: de kleuters maken schrijfbewegingen die uitbeelden hoe een vulkaan vuur spuwt.

Een beetje uitleg over schrijfdans...

Schrijfdans is een unieke schrijf- en bewegingsmethode om kinderen vlot, vloeiend en veerkrachtig te leren schrijven. Het is de bedoeling dat de kinderen vanuit hun natuurlijke bewegingen in de ruimte hun eigen "zwaai en draai" vinden op het schrijfoppervlak, en daarna hun eigen vorm. Schrijfdans wordt begeleid door muziek en kan worden toegepast in de klas of in de turnzaal, aan tafel, in de lucht, op het bord of op papier.

Bij schrijfdans wordt het schrijven veel ruimer opgevat dan alleen het schrijven van letters en woorden met een pen op papier. Schrijven kunnen we ook met de armen in de lucht, of met de handen in een laagje zand, in scheerschuim... In aanvang gaat het erom dat de kinderen de basisschrijfbewegingen, zoals lussen of bogen, grof-motorisch en met eigen handen ervaren, daarbij ondersteund door muziek. In een latere fase volgt dan de overgang van grove naar fijne motoriek, en naar de letters.

In schrijfdans worden verschillende muziekthema’s gebruikt, zoals vulkaan, boom, vuurwerk,… Bij elk muziekthema hoort een kenmerkende schrijfbeweging.

In het eerste leerjaar wordt hierop voortgebouwd met voorbereidende schrijfoefeningen, waarbij gebruik wordt gemaakt van allerlei materialen. In het tweede leerjaar worden de hoofdletters op vergelijkbare wijze ingeoefend: met krijt op de speelplaats, in de zandtafel in de klas, enz.

 

 

 
Eerste leerjaar

 

 

 

Tweede leerjaar

 

 

 

Derde leerjaar

 

 

 

Vierde leerjaar

 

 

 

Vijfde leerjaar

 

 

 

Zesde leerjaar