Zorg in de lagere afdeling

Onze zorgcoördinator en zorgjuffen nemen heel wat taken op zich, die een essentieel onderdeel van de schoolwerking zijn geworden en de kwaliteit van ons onderwijs op een belangrijke manier ondersteunen. Elke dag zorgen zij op duizend verschillende manieren voor onze leerlingen...

Zorg dragen voor elk kind!

Als lezen, schrijven of rekenen wat moeilijker gaat, is de zorgjuf er om je te helpen. Tijdens de zorgklas worden extra leeskansen geboden, en ook de hulp van onze bereidwillige leesouders (en -grootouders!) is erg welkom. Als je de leerstof niet goed onder de knie krijgt, komt wat extra uitleg over de les prima van pas. Dit gebeurt in kleine groepjes, zodat je rustig kunt nadenken en op je eigen tempo kunt werken. Samen met de zorgjuf kun je een toets herbekijken, zodat je beter begrijpt waar je fouten hebt gemaakt. Het is niet erg dat je wat meer tijd nodig hebt: als je je inzet, kom je er wel.

Een beetje gewond?

Niet alleen wondjes aan de vinger of de knie hebben verzorging nodig. Voel je je gekwetst, pieker je ergens over, wil je graag iets kwijt? De zorgjuf wil echt naar je luisteren. Ook dát is "zorgen voor".

Aandacht voor ouders

Elke schooldag opnieuw hebben we als school een groot aantal kinderen onder onze hoede. Het is dus niet meer dan normaal dat ook de ouders van deze kinderen onze aandacht verdienen! Zorg betekent ook zorg voor de ouders, zorg voor élke ouder van élk kind. Ouders zijn steeds welkom voor een gesprek.

Overleg is essentieel

Het is niet altijd even makkelijk of vanzelfsprekend om onze leerlingen kwaliteitsvolle zorg te geven. Gelukkig wordt de school bijgestaan door uitstekend opgeleide medewerkers van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), personeel van revalidatiecentrum Het Veer, logopedisten en GON-begeleiders (GON = Geďntegreerd Onderwijs staat voor de individuele begeleiding van kinderen met een handicap, zoals bijvoorbeeld slecht horen, slecht zien, autisme,...). Zo kan een specifieke problematiek, in overleg met de ouders, steeds op de best mogelijke manier worden aangepakt.

 

terug naar klassen