Vijfde leerjaar

Meester Steven verwacht van zijn leerlingen, vermits ze reeds in de derde graad zitten, een groeiende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid qua leef- en leerhouding.

Leren leren

Zelfstandig leren werken is op dit niveau erg belangrijk geworden: lessen plannen, de leerstof regelmatig thuis herhalen, nadenken over en corrigeren van eigen werk... Het zijn goede gewoontes waar meester Steven veel aandacht aan besteedt. Ze zijn immers van onschatbare waarde voor latere middelbare studies.

Een nieuwe taal

Na de taalinitiatie Frans in het vierde leerjaar gaan de leerlingen in het vijfde leerjaar echt van start met Frans. De nadruk ligt vooral op mondelinge communicatie. Zo leren de leerlingen zich uit de slag trekken in allerlei dagdagelijkse situaties zoals de weg vragen, zich voorstellen, een telefoongesprek voeren, betalen in een winkel... Al gauw kunnen de kinderen een aardig mondje Frans praten en dat vinden ze geweldig!

Tandemlezen

Het vijfde leerjaar draagt elke woensdagvoormiddag gedurende een halfuurtje zijn steentje bij aan het leesproces van de kinderen van het tweede leerjaar. In duo's begeleiden de geoefende lezers van het vijfde met veel gevoel voor verantwoordelijkheid op een aangename manier de lezertjes van het tweede leerjaar. Door deze werkwijze krijgen de vijfdeklassers de kans om hun sociale vaardigheden te verfijnen.

Wat is belangrijk in het vijfde leerjaar?

"In het vijfde leerjaar begint stilaan de aanloop naar het middelbaar. Ik hecht daarom veel belang aan het verantwoordelijk leren zijn voor het eigen leer- en leefgedrag. EfficiŽnt studeren is onder andere weloverwogen plannen, regelmatig herhalen en doelgerichte voorbereidingen maken voor een toets. Daarnaast streef ik ernaar dat alle kinderen zich in de klasgroep gewaardeerd voelen en dat ze op hun beurt ook respect hebben voor anderen."

 

terug naar klassen

 

naar klasalbum vijfde leerjaar