Eerste leerjaar

Van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar is een grote stap, maar gelukkig zet juf Elsy haar beste beentje voor om de kinderen gaandeweg vertrouwd te maken met het wereldje van de lagere school. Een knipoog naar de derde kleuterklas is daarbij nooit ver weg!

Op het praatstoeltje

Zie je dat feestelijke, vergulde stoeltje versierd met strikken, daar vooraan in de klas? Dat is het praatstoeltje! Elke ochtend vraagt de juf wie er graag iets kwijt wil... het praatstoeltje maakt de tongen los. "Ik heb nieuwe schoenen gekregen!", "Mijn mama is ziek", "Ik ben vandaag jarig"... Vreugde en verdriet krijgen zo een plaatsje.

Nog een klein beetje kleuter...

Een beetje heimwee naar de derde kleuterklas hoort erbij... daarom is het fijn dat we nog zoveel samen doen! In september gaat het eerste leerjaar terug spelen in de kleuterschool. Rond Sinterklaas hebben we een voorleesweek: de fiere, kersverse lezertjes van het eerste leerjaar lezen tekstjes voor aan de kleuters, die tekenen wat ze horen. In de derde kleuterklas gaan we samen leuke spelletjes doen rond Sinterklaas. En als we met nieuwjaar samen in pyjama ontbijten op de lagere school, is het feest! We "slapen" op matten in de turnzaal, doen "ochtendgymnastiek" op muziek en nemen een lekker ontbijt in de refter: melk of chocomelk, fruitsap, toast met confituur of choco, een gekookt eitje...
De derde kleuterklas en het eerste leerjaar gaan af en toe ook nog samen op stap. En wat dacht je van de gezamenlijke paaszoektocht door Steendorp: opdrachtjes uitvoeren en paaseitjes zoeken rond de sporthal, spannend hoor... Het is heerlijk om af en toe nog een klein beetje kleuter te zijn!

Met plezier in de hoek

Ongeveer tweemaal per maand amuseren de kinderen van het eerste leerjaar zich in de hoek... want dan is het weer "hoekenwerk"! Elke hoek herbergt een gevarieerd aanbod van speelleermateriaal (puzzels, clics, pico-picolo, bouwmateriaal, taal- en rekenspelletjes, enz.) die de taal- en rekenvaardigheid en de kleur- en vormherkenning stimuleren. Hoekenwerk bevordert zelfontdekkend en actief leren, maar geeft ook een vertrouwd gevoel omdat het doet denken aan de speel- en leerhoeken in de kleuterklas.

Eerste lezertjes eind oktober!

Net als "leren lopen" en "leren zwemmen" wordt "leren lezen" door vele ouders en kinderen ervaren als een echte mijlpaal. En terecht! Lezen opent een nieuwe wereld. Met trots zien de juffen hun eerste lezertjes eind oktober al opduiken. Zij kunnen dan starten met "leeslesjes", eenvoudige korte tekstjes ge´llustreerd met tekeningen. Van zodra de kinderen zelfstandig kunnen lezen, krijgen ze een "bieb-kaart" waarmee ze boekjes uit de klasbibliotheek mogen ontlenen. Keuze genoeg, want de klasbibliotheek telt meer dan 150 verschillende leesboekjes!
Na januari start het wekelijkse "niveaulezen" onder begeleiding van onze bereidwillige leesouders en de juffen. Kinderen die het moeilijker hebben met lezen, krijgen extra begeleiding van de zorgjuf.

Wat is belangrijk in het eerste leerjaar?

"Een goeie groep vormen, elkaar niet uitsluiten, samenwerken, geen ruzie maken: voor deze leeftijdsgroep is dat belangrijk, omdat kleuters nog meer individueel spelen. Het is ook belangrijk dat de kinderen in zichzelf geloven. Ieder kind moet de kans krijgen om zijn/haar eigen talenten te ontwikkelen".

 

terug naar klassen

 

naar klasalbum eerste leerjaar