Wat doet de zorgjuf?

Zorg betekent eigenlijk extra aandacht, extra begeleiding. Elke school heeft een aantal zorguren in haar lestijdenpakket. Dankzij deze uren kan, overal waar nodig, meer zorg geboden worden aan de kleuters.

Zo kan de zorgjuf bijvoorbeeld de klas overnemen van de andere kleuterjuffen, die dan de kans krijgen om n of meer kleuters extra te observeren en op te volgen indien nodig. Dit kan om verschillende redenen of in verschillende situaties gebeuren.

Enkele voorbeelden:

Een kleutertje uit de tweede kleuterklas heeft nog steeds moeite met het knippen op een rechte lijn. De zorgjuf neemt de klas even over zodat juf Nele het "knippen" op een speelse manier met het kleutertje kan inoefenen.

De juf van de eerste kleuterklas wil graag weten wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van haar kapoenen. Terwijl haar klas wordt overgenomen, kan juf Leen met een beperkt aantal kleuters "ongestoord" enkele spelletjes spelen om dit te observeren.

In de derde kleuterklas wordt er schrijfdans gegeven met het oog op een vlotte schrijfstart in het eerste leerjaar. Om te schrijfdansen wordt de klasgroep in twee gesplitst. De zorgjuf neemt dan niet de klas over, maar een van de schrijfdansgroepen.

Bovendien kunnen kleuters die al iets verder staan in hun ontwikkeling, op zon moment geprikkeld worden op hun niveau en dus aangepaste en moeilijkere activiteiten krijgen.

Je merkt het, zon zorgjuf is niet te missen!

 

terug naar klassen