Kleuterafdeling en lagere afdeling
hand in hand

 

De ontwikkeling van een kind kan je vergelijken met de bouw van een huis. De kleuterklasjes zijn de fundamenten. En wie ooit al gebouwd heeft, weet hoe belangrijk die zijn voor het hele gebouw. Daar zijn onze kleuterjuffen zich zeker van bewust! Het hoofddoel van de kleuterschool is dan ook: de kleuters optimale ontwikkelingskansen bieden in hun groei naar schoolrijpheid.

Een kind is schoolrijp als het aan bepaalde voorwaarden voldoet en bepaalde vaardigheden onder de knie heeft om met succes te starten in het eerste leerjaar van de lagere school. Een eerste aanzet wordt gegeven in de eerste en tweede kleuterklas. In de derde kleuterklas wordt deze basis verder uitgediept.

Om de kleuters de kans te geven de nodige vaardigheden te oefenen, organiseren we allerlei ontwikkelingsondersteunende activiteiten binnen een bepaald belangstellingscentrum (b.c.). Naast de vaste b.c.'s (de boerderij, grootouderfeest, Sinterklaas, Kerstmis, enz.) is er plaats voor thema's die de kleuters zelf aanbrengen. Een b.c. dat aansluit bij de interesses van de kleuter slaat veel meer aan; de kleuters zijn veel enthousiaster, werken beter mee... wat hun ontwikkeling alleen maar ten goede komt.

De overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar wordt doelgericht voorbereid om deze grote stap vlot en aangenaam te laten verlopen:

  • speelse training in reken-, lees- en schrijfvaardigheden
  • samenwerkingsmomenten met het eerste leerjaar
  • watergewenning
  • schoolrijpheidstest
  • pedagogisch verantwoorde uitstappen

 

terug naar kleuterpagina